Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nguyên tắc trả lương

 • Lương là khoản tiền Công ty trả cho nhân viên như đã thỏa thuận trong thư mời nhận việc hoặc HĐLĐ.
 • Lương căn bản là mức lương ghi trên HĐLĐ (không bao gồm phụ cấp), dùng làm căn cứ đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Lương cơ bản có thể là lương gộp (lương gross) hoặc lương sau khi đã trừ phí bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân trên phần lương căn bản.
 • Khung lương của công ty được duy trì ở mức trung bình hoặc cao hơn những công ty cùng ngành nghề trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam nhằm thu hút và ổn định nguồn nhân lực.
 • Khung lương có thể được xem xét và điều chỉnh theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật lao động.
 • Áp dụng theo vị trí và phạm vi công việc dựa trên nguyên tắc trả lương theo năng lực làm việc, theo giá cả của thị trường lao động, theo khung lương của Công ty. Việc tăng lương cũng được thực thi theo nguyên tắc này và dựa vào hiệu quả làm việc của nhân viên. Lương có thể tăng theo thâm niên nhưng đây không phải là yếu tố chính quyết định.
 • Lương được trả bằng tiền đồng Việt Nam, trả theo lương gộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nhân viên thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước về đóng thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ngày trả lương:

Lương được tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 của tháng, được trả 1 lần vào ngày đầu tháng kế tiếp.

Lương thử việc

Mức lương thử việc không thấp hơn 85% mức lương căn bản. Những trường hợp đặc biệt được hưởng cao hơn tỷ lệ này hoặc đủ 100% do các cấp có thẩm quyền quyết định.

Cơ cấu lương

 • Về cơ bản, cơ cấu tiền lương gồm Lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
 • Lương sản phẩm sẽ được áp dụng theo từng quy định cụ thể (nếu có).

Lương ngoài giờ

 • Không áp dụng trả lương làm thêm giờ đối với tất cả các cấp thuộc khối kinh doanh, và đối với các cấp quản lý từ Trợ lý trưởng phòng (PC 50) trở lên.
 • Đối với nhân viên từ cấp Giám sát trở xuống: Được tính lương do làm thêm giờ ngày thường, Chủ Nhật, Lễ theo quy định Luật Lao động.
 • Không tính tăng ca cho các trường hợp đi công tác đối với các cấp (trừ trường hợp tài xế có quy định riêng).
 • Phụ cấp ca đêm được áp dụng cho cấp giám sát trở xuống, thời gian tính ca đêm được quy định từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Mức phụ cấp theo quy định của Luật Lao động.
 • Đối với nhân viên làm việc giờ hành chính (áp dụng cho các trường hợp tài xế, nhân viên đi kiểm kê…): Nếu bắt đầu giờ làm việc trong ngày từ sau 2 giờ sáng của ngày hôm đó thì giờ tăng ca đó được tính là tăng ca ngày.
 • Các trường hợp hội họp, đi công tác mà ngày đi hoặc về là ngày nghỉ, ngày Lễ hoặc Trưởng bộ phận xác nhận có làm việc vào ngày nghỉ, ngày Lễ trong đợt đi công tác thì được sắp xếp nghỉ bù và chấm công là ngày nghỉ hưởng lương.
 • Giờ làm thêm có thể được thỏa thuận giữa Trưởng Bộ phận và nhân viên nhưng không quá 4h/ngày và không quá 200 giờ trong 1 năm.
 • Giờ tăng ca của tài xế quy định không vượt mức 80 giờ/tháng. Nếu vượt quá số này người sử dụng xe phải thanh toán tất cả các khoản chi phí phát sinh quá quy định, đồng thời phải có văn bản giải trình được Tổng GĐ chấp thuận.
 • Đối với các trường hợp do tính chất công việc, nếu nhân viên có giờ tăng ca nhiều theo tính chất thời đoạn thì Trưởng Bộ phận thống nhất với Phòng HC-NS và GĐĐH về việc khoán giờ công tăng ca nhân viên một cách hợp lý.
 • Thời gian làm thêm giờ chỉ được tính khi có kế hoạch trước và có giấy đề nghị làm thêm giờ được Trưởng Bộ phận chấp thuận
 • Trưởng Bộ phận có trách nhiệm lập kế hoạch phân công cho nhân viên mình làm ngoài giờ một cách hợp lý theo yêu cầu công việc, tránh tình trạng để dồn công việc sau đó làm ngoài giờ.
 • Giờ tăng ca chỉ được tính bắt đầu từ đủ 30 phút, làm tròn từng 30 phút và theo nguyên tắc ½ (15’).

Điều chỉnh lương, tăng lương

 • Nguyên tắc điều chỉnh lương

Việc điều chỉnh lương cho nhân viên được thực hiện ít nhất một lần trong năm nhưng có thể thay đổi theo quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.

Điều chỉnh lương cho nhân viên hàng năm dựa trên thành tích công việc, trượt giá, khung lương công ty và có so sánh với lương thị trường.

 • Tăng lương
 • Tăng lương do thăng chức: Khi nhân viên được đề bạt lên một vị trí cao hơn, nhân viên đó sẽ được hưởng lương theo vị trí công việc mới.
 • Tăng lương do công việc mở rộng: Khi được giao thêm nhiệm vụ hoặc trách nhiệm ngoài những nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của vị trí, tuỳ từng trường hợp, nhân viên sẽ được xem xét tăng lương.
 • Tăng lương do chuyển nơi làm việc: Do nhu cầu công việc, những trường hợp nhân viên được điều chuyển đi làm việc khác tỉnh nơi với nơi làm việc thoả thuận ban đầu, có thể được xem xét tăng lương nhằm bù đắp thiệt thòi khi làm việc xa nhà.
 • Các trường hợp tăng lương khác: Những vị trí chịu áp lực của thị trường lao động hoặc có ảnh hưởng nhiều đến chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty sẽ được xem xét tăng lương theo từng thời điểm thích hợp.
 •  Việc tăng lương đột xuất cho một số trường hợp nhân viên thực sự có thành tích xuất sắc, cần đề bạt ngay để động viên, khuyến khích. Tuy nhiên khoảng thời gian giữa hai lần đề nghị tăng tối thiểu phải là 06 tháng và phải tuân thủ đúng quy trình tăng lương của công ty
 • Trường hợp nhân viên đã đạt đến thang lương tối đa trong phạm vi cấp bậc của mình, nhân viên đó không được tăng hoặc điều chỉnh lương cho đến khi thang bậc lương của công ty được chỉnh sửa hoặc được đề cử lên cấp bậc cao hơn.

Join Our Talent Network

Search job
GreenFeed Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.