Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chuỗi cung ứng kinh doanh sản phẩm Gia súc - Gia cầm

  • Mekong Delta, Hung Yen, North Central Coast, Long An
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Sales / Business Development, Animal Husbandry / Veterinary, Food Tech / Nutritionist, Agriculture, Freight / Logistics / Warehouse
  • Cattle and poultry product supply chain
  • 28/02/2019

Job Description

- Tập hợp các dữ liệu, thông tin hỗ trợ hoạt động kinh doanh và xây dựng chuỗi cung ứng liên kết
- Hỗ trợ theo dõi, giám sát hoạt động chăn nuôi. Phân tích hoạt động, hỗ trợ khách hàng cải tiến hoạt động chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
- Hỗ trợ phân tích ra quyết định trong hoạt động chuỗi cung ứng liên kết.

Job Requirement

- Ưu tiên Nam
- Kinh nghiệm 1-2 năm làm việc về chuỗi cung ứng
- Có kỹ năng phân tích, thống kê
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu
- Có kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực chăn nuôi Gia súc - Gia cầm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.