Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Phần Mềm Ứng Dụng (ERP)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 01/10/2019

Job Description

 • Chịu trách nhiệm kỹ thuật trong dự án HCM (Oracle cloud).
 • Phát triển API theo yêu cầu của dự án HCM fusion.
 • Tham gia triển khai, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ các dự án phát triển hệ thống, ứng dụng phần mềm (ERP, HCM, DMS, E-Commerce…) của doanh nghiệp.
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật (technical specifications).
 • Phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET, các ứng dụng Mobility phục vụ hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phát triển các service (API) để giao tiếp với các ứng dụng khác.
 • Tham gia vận hành, giám sát, bảo trì các hệ thống phần mềm, ứng dụng hỗ trợ phòng ban chức năng của doanh nghiệp.
 • Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Job Requirement

 • Nam, độ tuổi 24-35, tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về ASP.NET MVC, WebApi, HTML, CSS, jQuery, AJAX , Sharepoint, biết lập trình App mobile (iOS/Android) là một lợi thế.
 • Có kiến thức tốt về Database (MS SQL Server, MySQL, Oracle) và sử dụng thành thạo Visual Studio,…
 • Có tư duy tốt, hiểu biết về Data Structures và Algorithm, nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP.
 • Am hiểu, sử dụng thành thạo công nghệ .NET và biết lập trình App mobile (iOS/Android) là một lợi thế:
 1. Có kỹ năng thiết kế và phát triển các ứng dụng Window-based và Web-based.
 2. Am hiểu các mô hình lập trình đối tượng (MVP/MVC/3 Tier), các mô hình truy cập dữ liệu.
 3. Có hiểu biết lập trình back-end và front-end: Ajax, CSS, javascrip, Jquery, JSON…
 • Từng tham gia vào dự án triển khai Workflow (sử dụng nền tảng Office 365) và giải pháp HCM/HR là một lợi thế.
 • Đã tham gia ít nhất 2 dự án với vai trò lập trình viên chính thức.
 • Có kiến thức tốt về các phần mềm Microsoft Office.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Giao tiếp và đọc, hiểu và viết tài liệu kỹ thuật)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.