Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát An Toàn Lao Động (HSE)

  • Dong Nai
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • HSE, Quality Control (QA/QC)
  • Nhà máy
  • 22/07/2020

Job Description

1. Theo dõi, giám sát và thực hiện các qui định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.
1.1 Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc
1.2 Tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động hàng năm cho người lao động và huấn luyện PCCC và huấn luyện an toàn cho các nhóm theo yêu cầu của pháp luật
1.3 Phụ trách huấn luyện cho nhân viên mới về An toàn – Vệ sinh – Lao động trong buổi đào tạo định hướng của công ty
1.4 Điều phối hoạt động của Mạng lưới An toàn vệ sinh viên đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu
1.5 Phối hợp với các bộ phận có liên quan, tổ chức đo kiểm tra môi trường lao động mỗi năm 1 lần tại nơi làm việc có yếu tố độc hại; Theo dõi đôn đốc việc thực hiện hành động để cải thiện môi trường làm việc ở những điểm không đạt (nếu có)
1.6 Ghi nhận các trường hợp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp và thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của pháp luật
1.7 Chịu trách nhiệm trong việc chọn các loại bảo hộ lao động nhằm đảm bảo sự phù hợp cho từng công việc
1.8 Cập nhật các văn bản luật, quy định mới về an toàn – vệ sinh lao động, môi trường
1.9 Báo cáo cho Phụ trách bộ phận về kết quả và tiến độ thực hiện công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường định kỳ theo yêu cầu
1.10 Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

2. Đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường của công ty được thực hiện đúng và đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
2.1 Quan trắc môi trường định kỳ
2.2 Giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, lưu trữ và chuyển giao rác sinh hoạt, rác công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định pháp luật.
2.3 Quản lý và lưu giữ các chứng từ xử lý chất thải nguy hại
2.4 Giám sát việc thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường và báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm và gửi về cho các cấp quản lý, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật

Job Requirement

YÊU CẦU:

Nam, sức khỏe tốt, chấp nhận làm việc ca đêm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động/ Môi trường/ Quản lý chất lượng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực an toàn lao động – môi trường

Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office)

Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về An toàn lao động, môi trường cho công ty thực phẩm

Địa điểm làm việc: Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai ( Trung Hòa, Trảng Bom)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.