Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát Bảo Trì Trại (Miền Bắc)

  • North Central Coast
  • Team Leader / Supervisor
  • Competitive
  • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • GreenFarm
  • 03/08/2020

Job Description

- Tư vấn bóc tách khối lượng cho các trại thuê mới, thẩm đinh các nhà cung cấp thiết bị phù hợp với công nghệ chăn nuôi heo theo chính sách công ty.
- Giám sát theo dõi lắp đặt, hướng dẫn vận hành hệ thống điện, điều khiển tự động bao gồm thông thoáng, hệ thống ăn và thiết bị chuồng nuôi theo đúng qui trình.  
- Xây dựng SOP hướng dẫn nhân viên vận hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp.  
- Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng sửa chữa theo chương trinh chủ động.    
- Quán lý hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống vận hành trong trang trại. 
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên  bảo trì trại làm việc nhóm hiệu quả. Nêu ra các phương án quản lý rủi ro về an toàn lao động, an toàn điện.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp/ Điện tử/ Cơ điện tử/ Cơ Khí       
- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về phát triển dự án và vận hệ thống điện, cơ khí và thiết bị trại chăn nuôi heo công nghiệp.
- Có khả năng thiết kế hệ thống điện, bóc tách khối lượng, lựa chọn vật tư và đánh giá thầu.
- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
- Biết sử dụng vi tính văn phòng, Word, Excel, Autocad.
- Sẵn sàng đi công tác (các tỉnh Miền Bắc)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.