Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Áp Tải Heo

  • Ba Ria - Vung Tau, Binh Thuan, Dak Nông
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Animal Husbandry / Veterinary
  • GreenFarm
  • 31/01/2019

Job Description

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận (nhân viên điều phối văn phòng, Trưởng trại sản xuất ) để nhận heo đủ tiêu chuẩn tại trại và các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng ( kiểm dịch thú y).
- Chịu trách nhiệm giao heo cho khách hàng theo lịch giao của nhân viên điều phối văn phòng cung cấp
- Chịu trách nhiệm hoàn tất các giấy tờ thủ tục quyết toán đơn hàng ngay khi giao heo xong cho khách hàng  và thu nộp tiền còn lại về công ty  (nếu có)
- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thẩm định thương lái mua heo giết thit (heo giống loại) trình Trưởng bộ phận xem xét.
- Giám sát việc thực hiện thanh toán tiền của thương lái với hợp đồng đã ký.

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y
- Hiểu biết sâu về quy trình vận chuyển heo giống.
- Có khả năng giải quyết xử lý công việc  với các cơ quan chức năng.
- Hiểu biết về lĩnh vực giết mổ heo thịt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.