Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Giao Nhận

  • Nationwide
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Animal Husbandry / Veterinary
  • 30/04/2018

Job Description

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận (nhân viên điều phối, Trưởng trại ) để nhận heo đủ tiêu chuẩn tại trại và các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng ( kiểm dịch thú y).

- Chịu trách nhiệm bàn giao heo cho khách hàng theo lịch giao heo của nhân viên điều phối. Ký biên bản bàn giao và phiếu cân.

- Chịu trách nhiệm quyết toán đơn hàng ngay khi giao heo xong cho khách hàng.

- Chịu trách nhiệm thu thập đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc bán hàng sau khi giao hàng và gửi về cho nhân viên điều phối.

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thẩm định thương lái mua heo giết thit (heo giống loại) trình Trưởng bộ phận xem xét.

- Giám sát việc thực hiện thanh toán của thương lái với hợp đồng đã ký .

- Chịu trách nhiệm giám sát việc giao - nhận heo tại trại của công ty đến lò giết mổ và giám sát việc giết mổ tại lò.

- Chịu trách nhiệm với Trưởng bộ phận về việc ký hợp đồng mua bán heo giết thịt với các thương lái.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

-  Tuyển nam.

- Trình độ chuyên môn: Đại học/Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y

- Hiểu biết sâu về quy trình vận chuyển heo giống.

- Có khả năng giải quyết xử lý công việc  với các cơ quan chức năng.

- Hiểu biết về lĩnh vực giết mổ heo thịt.

- Ưu tiên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Yêu cầu khác:

* Khả năng giao tiếp, thuyết phục

* Kỹ năng sử dụng vi tính & các chương trình MS Word, Excel

* Kỹ năng thuyết trình, báo cáo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.