Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên ISO

  • Dong Nai
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Food Tech / Nutritionist
  • Nhà máy
  • 09/09/2019

Job Description

- Phụ trách toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của công ty theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005/HACCP.

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của công ty vận hành hiệu quả.Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu Iso nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của công ty.

- Đề xuất với ban lãnh đạo trong hoạt động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của công ty như : đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống, các hành động khắc phục, phòng ngừa.

- Soạn thảo, cập nhật, cải tiến quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

- Theo dõi quá trình đánh giá nội bộ trong toàn công ty.

- Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng ngừa.

- Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến lãnh đạo để xem xét làm cơ sở để cải tiến chất lượng.

- Hỗ trợ các phòng ban khác chỉnh sửa các tài liệu Iso.

- Tổ chức lưu trữ, kiểm soát toàn bộ hồ sơ của phòng quản lý chất lượng một cách khoa học và đảm bảo đầy đủ nhất.

- Lập kế hoạch thực hiện công việc hàng tuần, báo cáo công việc cho trưởng bộ phận hàng ngày/tuần/tháng.

- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Lãnh đạo phân công.

Job Requirement

- Nam/Nữ; tuổi từ 25-32

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản lý chất lượng, Công Nghệ Thực Phẩm.

- Có chứng chỉ về quản lý, đánh giá chất lượng

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

- Vi tính : Văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách hệ thống quản lý chất lượng, nhân viên phụ trách ISO của các công ty thực phẩm.

- Ứng viên trúng tuyển làm việc tại Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm (Trung Hòa- Trảng Bom)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.