Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Thống Kê

  • Ho Chi Minh
  • Entry Level
  • Negotiable
  • Statistics, Freight / Logistics / Warehouse
  • THU MUA - LOGISTICS
  • 20/12/2019

Job Description

- Cập nhật dữ liệu phát sinh nhập/xuất vào Solomon.
- Xuất hóa đơn, chuẩn bị chứng từ giao hàng
- In phiếu nhập kho/xuất kho.
- Làm báo cáo xuất nhập tồn kho hàng ngày theo form mẫu, các kho Thành phẩm chế biến/kho thành phẩm thịt heo/E com.
- Theo dõi báo cáo nhập xuất tồn CCDC, VPP, trang thiết bị kho, Đá gel, rổ, Pallet.
- Tập hợp chứng từ, tách phiếu và luân chuyển chứng từ các bộ phận liện quan.
- Lưu trữ chứng từ.
- Làm chấm công/tăng ca cho toàn bộ NV kho hàng tháng.
- Trực kho nhập xuất hàng giờ hành chính

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung  cấp kế toán trở lên, thành thạo Excell, vi tính văn phòng , có sức khỏe, chấp nhận làm theo ca, tuân thủ nội qui qui định làm việc.
- Ưu tiên Nam

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.