Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Thu mua

  • Long An
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Purchasing / Merchandising
  • Purchasing
  • 28/02/2019

Job Description

 - Cân đối mua hàng/ điều hàng nhập kho đ/v các nguyên liệu/phụ gia phụ trách do TP TM chỉ định.

- Làm execution cho các mặt hàng được phân công: theo dõi chứng từ, thanh toán cho NCC đúng hạn, giải quyết các vấn đề phát sinh với NCC

- Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách- Thực hiện và báo cáo cho TP TM các công việc liên quan- Chủ động phối hợp với P. kế toán theo dõi và thu hồi những khoản phải thu/phải trả với NCC

- Hỗ trợ cân đối, chuyển hàng nội bộ, thu mua cho các BU trực thuộc GF- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện

- Theo dõi và thực hiện mua bảo hiểm nguyên liệu theo yêu cầu (nếu có)

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kinh Tế, Ngoại thương hoặc kinh tế đối ngoại sẽ được ưu tiên

- Tiếng Anh giao tiếp (nói-nghe-đọc-viết), ưu tiên bằng TOEIC 600 trở lên- Có kiến thức và hiểu biết nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, hợp đồng mua bán- Có kiến thức và hiểu biết các loại nguyên liệu, qui trình chế biến hoặc sản xuất các loại nguyên liệu 

- Có hiểu biết thị trường, công dụng và mục đích sử dụng nguyên liệu, chất phụ gia trong sản suất thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

- Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.