Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên

  • Dong Nai
  • Entry Level
  • Negotiable
  • Manufacturing / Process
  • Farm Asia
  • 24/04/2018

Job Description

- Thực hiện  quy trình chăm sóc đàn heo trong khu vực được phân công ( kiểm tra sức khỏe, lấy cám, cho heo ăn vệ sinh chuồng trại….)

- Thực hiện công việc khai thác tinh heo theo đúng quy trình của công ty.

- Thực hiện quy trình an toàn sinh học và chương trình 5S trong khu làm việc và khu sinh hoạt tập thể.

- Báo cáo những bất thường liên quan đến đàn heo, cơ sở vật chất, dụng cụ lao động trong khu được phân công đảm nhiệm.

Job Requirement

- Trung cấp chăn nuôi thú y

- 'Hiểu biết về quy trình chăn nuôi heo công nghiệp

- Hiểu biết về an toàn sinh học, 5S trong chăn nuôi công nghiệp

- Kỹ năng kiểm tra sức khỏe heo.

 - Kỹ năng làm việc theo nhóm và có khả năng thúc đẩy cả nhóm cộng tác tăng hiệu quả công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.