Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Thủ Kho Hàng Chế Biến

  • Dong Nai
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Freight / Logistics / Warehouse
  • Nhà máy
  • 18/08/2020

Job Description

- Cập nhật lượng hàng phát sinh nhập/xuất kho/chuyển kho trong ngày.
- Kiểm soát pick hàng theo đúng SKU, trọng lượng, date.
- Giám sát, thực hiện việc giao nhận theo đúng qui định.
- Cập nhật việc giao nhận vào hệ thống theo qui định.
- Ghi nhận số liệu theo form mẫu.
- Bố trí công việc cho nhân viên kho và kiểm tra quả thực hiện. 
- Sắp xếp đúng qui định chất hàng, đúng FIFO và FEFO.
- Theo dõi nhiệt độ và cập nhật vào form theo đúng mỗ giờ. Ghi chú các trường TH hư hỏng, không phù hợp với khung nhiệt độ quy định đối kho cấp đông/trữ đông.
- Báo cáo nhập xuất chi tiết hàng ngày và đối chiếu tồn kho thực tế. xử lý chênh lệch theo quy định
- Báo cáo ngay các PS không xử lý được cho cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện 5S, An toàn VSTP, An toàn lạnh.

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo Excell, vi tính VP

- Có sức khỏe, chấp nhận làm theo ca, tuân thủ nội qui qui định làm việc.
- Ưu tiên NAM

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.