Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Thủ kho

  • Dong Nai
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Statistics
  • Nhà máy
  • 20/03/2019

Job Description

* Trực tiếp chỉ đạo và bố trí công việc cho tất cả nhân viên trong kho, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ luân chuyển kho

* Báo cáo các hoạt động Xuất nhâp kho trong ngày của thành phẩm và bao bì cho Giám sát và các bộ phận có liên quan theo yêu cầu của Giám sát kho.

* Đảm bảo hàng hóa phải được xuất theo đúng quy định, nhập trước xuất trước (FIFO) và thực hiện nhanh chóng, kịp thời đáp ứng  nhu cầu của khách hàng.

* Nắm thông tin của phòng kho vận và sản xuất về kế hoạch, thu mua nhập/xuất thành phẩm và bao bì ngày/tuần/tháng/năm.

* Bố trí sắp xếp hàng hóa ngay ngắn, gọn ngàng, tránh thất thoát hao hụt, lệch loại.Theo dõi tổng kết, kiểm soát số liệu tồn kho hàng ngày, hàng tháng.

* Quản lý các hoạt động của nhân viên của các nhà thầu phụ (vệ sinh công nghiệp, bốc xếp) báo cáo lại cho giám sát kho hàng ngày.

*kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, định hướng,hướng dẫn tất cả các quy định, quy trình trong công ty cho nhân viên kho.

* Tổ chức thực hiện việc kiểm kê hàng ngày; Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức kiểm kê hàng tháng.

* Việc thực thi của hệ thống báo cáo, chứng từ đối chiếu, duy trì môi trường làm việc an toàn, vệ sinh kho bãi.

* Thực hiện FIFO, 5S, ISO 14000-2000, Global GAP, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

* Đề xuất ý kiến ,sáng kiến nhằm cải tiến các hoạt động và môi trường làm việc tại công ty /Được đề xuất công cụ,dụng cụ ,nguồn lực cần thiết cho công việc.

* Đề xuất khen thưởng/ kỷ luật cho cá nhân, tập thể.

Job Requirement

*Tốt nghiệpTrung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.

*Sử dụng tốt vi tính VP, Excel giỏi.*Anh văn Bằng A trở lên

*Hiểu biết về nghành thức ăn chuôi và biết về các hoạt động kho bãi và nắm bắt nhanh về các quy đinh trong kho.

*Hiểu biết kiến thức PCCC/An toàn lao động/Chương trình 5S/Môi trường ISO 14000-2000

* Hiểu biết về sắp xếp hàng hóa trong kho/quy hoạch/bố trí  theo sơ đồ luân chuyển kho.

* Hiểu biết và chiu trách nghiệm về các công việc của các vị trí trong kho mình phụ trách.

*Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.