Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thưởng sáng kiến cải tiến "đầu tiên" của năm 2014

Anh Nguyễn Văn Trung là Trưởng phòng Bảo trì của Chi nhánh Bình Định. Vừa qua, Anh Trung đã có sáng kiến chế tạo Máy mài tự động, Máy khoan khuôn, Máy ép thủy lực dùng thay vỏ rulo máy ép viên, vỏ máy ép đùn.

Sáng kiến này của Anh Trung đã giúp cho Chi nhánh Bình Định tiết kiệm mỗi tháng tương đương 20 triệu đồng, đồng thời, tiết kiệm thời gian cũng như nhân công cho việc bảo trì sửa chữa hàng tháng.

Sáng kiến này của Anh Trung đã được trao giải thưởng đầu tiên của năm 2014. Mức thưởng sáng kiến 2 sao cấp Công ty với giá trị 20 triệu đồng. Như vậy, Anh Trung sẽ được cộng thêm điểm đánh giá cả năm là 6% và đạt được Đai xanh sáng kiến của năm.

Ngày 21/04/2014, Anh Nguyễn Văn Trung đã được Anh Trần Ngọc Chí - Tổng Giám đốc và Anh Hồ Sĩ Lượng - Giám đốc điều hành BU Bình Định tuyên dương và trao thưởng trước toàn bộ nhân viên của Chi nhánh Bình Định.

 

Anh Trần Ngọc Chí - Tổng Giám đốc (trái) và Anh Hồ Sĩ Lượng - Giám đốc điều hành (phải) trao Giải thưởng sáng kiến 2 sao cấp Công ty cho Anh Nguyễn Văn Trung

- Tổng hợp: Phòng Hành Chính - Nhân Sự -

Search job
GreenFeed Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.