Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Accounting Manager (Only Lao citizen)

  • Vientiane
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Kế toán / Kiểm toán
  • Phòng Kế Toán
  • 26/11/2019

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm thiết lập & xây dựng quy trình, quy chuẩn Phòng Tài chính - Kế toán
- Kiểm tra các chứng từ thanh toán để đảm bảo đúng quy trình, hợp lệ theo quy định công ty, luật thuế & kế toán.
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình cho hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán, đảm bảo hoạt động và kiểm soát chi phí theo nhiệm vụ, ngân sách của Công ty & pháp luật.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc phát triển, hướng dẫn và cải tiến các quy trình và thủ tục để đảm bảo tính chính xác và thời gian trong bộ phận kế toán với cơ quan thuế, kiểm toán viên, ngân hàng và các cơ quan liên quan.
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ bán hàng, các khoản nợ, thanh toán, tài sản... theo quy định hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc / Bộ phận chức năng và Hội đồng thành viên
* Lưu ý: Vị trí tuyển dụng dành cho ứng viên là người Lào hoặc người Việt định cư lâu năm/ hoặc đã có quốc tịch Lào. 
* Nơi làm việc: Đường 13 Nam Lào, bản Phôn Thong, Quận Xay Tha Ny, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

--------------------------------

- Be responsible for set-up & develop process and regulations.
- Check the payment documents to ensure the procedures are accurate, reasonable & valid in accordance with company regulations & tax, accounting law
- Develop and conduct the guideline for operating procedures of accounting department to ensure the operation and cost control in accordance with the mission & budget of Company & the law.
- Collaborate with relevant departments in developing, guiding & improving processes and procedures to ensure the accuracy and timeline in accounting departments with tax authorities, auditors, banks & relevant agencies.
- Achieve records, sales documents, debts, payments, assets ... according to daily / weekly / monthly regulations.
- Other jobs as assigned by the Director / Functional departments and Member Council

 

Yêu Cầu Công Việc

- Cử nhân / Cao đẳng Tài chính - Kế toán hoặc chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm ở vị trí tương tự với 2-5 năm từ cấp Giám sát.
- Kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất được ưa thích.
- Hiểu các hoạt động Kế toán: Ngân hàng, quỹ đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm toán,...
- Sử dụng tốt quy trình ERP hoặc phần mềm Kế toán / thuế liên quan.
- Có khả năng phân tích & báo cáo số.
- Trung thực và cẩn thận trong công việc.
- Có khả năng sử dụng tiếng Lào & tiếng Anh hoặc tiếng Lào và tiếng Việt.
--------------------------------------

- Bachelor/ College degree in Finance – Accounting or relevant majors
- Experience in the same position with 2-5 years from Supervisor level.
- Working experience in manufacturing companies is preferred.
- Understand the Accounting activities: Banking, investment fund, risk management, audit,...
- Well use of ERP process or relating Accounting/ tax software.
- Ability in number analysis & reporting.
- Honest and careful in work.
- Ability to use Laos & English or Laos & Vietnamese language.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.