Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chief Accountant (Kế Toán Trưởng) – Vientiane, Laos based

  • Vientiane
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Kế toán / Kiểm toán
  • 30/04/2019

Mô Tả Công Việc

***ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Khu vực làm việc: Khu Công nghiệp Vitapark,  Km22 Nonthong, quận Xaythany, tỉnh Viêng Chăn, Lào.

- Quản lý hàng ngày toàn bộ hoạt động kế toán sao cho phù hợp với qui định của Công ty & luật pháp.

- Kiểm tra & ký duyệt các chứng từ thanh toán, hạch toán để đảm bảo việc lập & ghi nhận các chứng từ được chính xác, hợp lý & hợp lệ phù hợp với qui định công ty & thuế, luật kế toán.

- Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, qui trình hoạt động của phòng kế toán nhằm đảm bảo việc kiểm soát hoạt động & chi phí theo đúng định hướng, ngân sách của Công ty & qui định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn & cải thiện các qui trình, thủ tục chung nhằm mang lại hiệu quả chung về mặt chi phí, quản lý rủi ro cho toàn công ty.

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ bán hàng, công nợ, thanh toán, tài sản...theo qui định hàng ngày/tuần/tháng.

- Các công việc khác theo phân công của Giám Đốc/PBCN và HĐTV.

 

***WORKING LOCATION:  Vitapark Economics Zone, at Km22 Nonthong in Xaythany district, Vientiane Province, Laos

JOB DESCRIPTION:

- Be responsible for set-up & develop process and regulations.

- Check the payment documents to ensure the procedures are accurate, reasonable & valid in accordance with company regulations & tax, accounting law

- Develop and conduct the guideline for operating procedures of accounting department to ensure the operation and cost control in accordance with the mission & budget of Company & the law.

- Collaborate with relevant departments in developing, guiding & improving processes and procedures to ensure the accuracy and timeline in accounting departments with tax authorities, auditors, banks & relevant agencies.

- Achieve records, sales documents, debts, payments, assets ... according to daily / weekly / monthly regulations.

- Other jobs as assigned by the Director / Functional departments and Member Council

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về TC-KT

- Kinh nghiệm trong chuyên môn từ 2 - 5 năm trở lên, trong đó trên 2 năm ở các vị trí quản lý.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất.

- Có hiểu biết về hoạt động của các tổ chức tín dụng như ngân hàng, quỹ đầu tư, quản lý rủi ro, thủ tục kiểm soát liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán,…

- Có hiểu biết về hệ thống ERP, các phần mềm kế toán, thuế.

- Có kỹ năng về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo.

- Trung thực và thận trọng trong công việc.

- Yêu cầu biết tiếng Lào & tiếng Việt hoặc tiếng Lào & tiếng Anh.

 

JOB REQUIREMENT:

- Bachelor/ College degree in Finance – Accounting or relevant majors

- Experience in the same position with 2-5 years from Supervisor level.

- Working experience in manufacturing companies is preferred.

- Understand the accouting activities: Banking, investment fund, risk management, audit,..

- Well use of ERP process or relating accouting/ tax software.

- Ability in number analysis & reporting.

- Honest and careful in work.

- Ability to use Laos & English or Laos & Vietnamese language.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.