Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Kế Toán Trưởng (Quốc tịch Lào hoặc thường trú tại Lào)

  • Vientiane
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Kế toán / Kiểm toán
  • 28/12/2018

Mô Tả Công Việc

* Vị trí sẽ làm việc tại tỉnh Viêng Chăn - Lào (Khu công nghiệp Vita Park)
- Hướng dẫn, theo dõi & kiểm soát các hoạt động của kế toán phù hợp với qui định của Công ty & luật pháp.
- Kiểm tra & ký duyệt các chứng từ thanh toán, hạch toán để đảm bảo việc lập & ghi nhận các chứng từ được chính xác, hợp lý & hợp lệ phù hợp với qui định công ty & thuế, luật kế toán.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý & năm theo mẫu của cơ quan chức năng, công ty qui định đúng thời hạn & chính xác.
- Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, qui trình hoạt động của phòng kế toán nhằm đảm bảo việc kiểm soát hoạt động & chi phí theo đúng định hướng, ngân sách của Công ty & qui định của pháp luật. Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn & cải thiện các qui trình, thủ tục chung nhằm mang lại hiệu quả chung về mặt chi phí, quản lý rủi ro cho toàn công ty.
- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc tổ chức cung cấp các báo cáo, chứng từ & giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng & các cơ quan hữu quan khi có phát sinh
- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Công ty & pháp luật.
- Phối hợp với phòng tài chính trong việc lên kế hoạch thanh toán tối ưu nhất về mặt hiệu quả công ty & hài hòa lợi ích của đối tác bên ngoài. 
- Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ kế toán
- Tham gia với BGĐ/ BĐH trong việc đàm phán, thương lượng kế hoạch thanh toán cho các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp v.v….cũng như tham gia xây dựng phương án huy động vốn cho công ty để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả & phát triển.
- Tham gia, hỗ trợ cho các GĐĐH trong phạm vi chuyên môn về việc quản lý chi phí theo ngân sách, dự báo kết quả kinh doanh cho quý, năm. Tư vấn cho BGĐ/ BĐH trong lĩnh vực thuế mang lại hiệu quả nhất cho công ty & phù hợp với qui định của pháp luật
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ bán hàng, công nợ, thanh toán, tài sản...theo qui định hàng ngày/tuần/tháng.
- Các công việc khác theo phân công của Giám Đốc/PBCN và HĐTV

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ tuổi từ 30-45
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về Tài chính - Kế toán.
- Kinh nghiệm trong chuyên môn từ 3 năm trở lên, trong đó trên 2 năm ở các vị trí quản lý khác nhau.
- Nắm rõ các qui định về kế toán, thuế do các cơ quan chức năng ban hành và các chuẩn mực, nguyên lý TC-KT  
- Có hiểu biết về hoạt động của các tổ chức tín dụng như ngân hàng, quỹ đầu tư v.v…
- Có hiểu biết về hệ thống ERP, các phần mềm kế toán, thuế
- Có kiến thức trong việc quản lý rủi ro, thủ tục kiểm soát liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán       
- Có kỹ năng về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo.
- Có khả năng quản lý, dẫn dắt & động viên đội, nhóm thuộc phạm vi quản lý theo mục tiêu định sẵn.
- Có khả năng truyền đạt, huấn luyện và đào tạo kỹ năng làm việc cho nhân viên đạt mục tiêu của Công ty.
- Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban trong hoạt động hàng ngày & theo dự án (nếu có).
- Có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.
- Có kỹ năng trình bày và đàm phán trong công việc.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.