Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng & Công Nợ (Mảng Thực Phẩm)

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Lương thỏa thuận
 • Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm & Đồ uống
 • 31/03/2019

Mô Tả Công Việc

 • Kiểm tra và ghi nhận nghiệp vụ, đối chiếu giữa hệ thống và chứng từ gốc để đảm bảo việc số liệu chi tiết & tổng hợp khớp với nhau liên quan đến doanh thu & khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả/trả trước NCC, nhân viên, tài sản, phân bổ.
 • Kiểm tra công nợ, tạo đơn hàng tiền mặt, chuyển khoản và ghi nhận công nợ, thu tiền bán hàng khi có phát sinh hàng ngày.
 • Kiểm tra và theo dõi hạn mức tín dụng, công nợ thế chấp, tín chấp, lập dự phòng... đã được GĐ hoặc HĐTV phê duyệt.
 • Kiểm tra, theo dõi và tạo mã khách hàng, mã nhà cung cấp thư bảo lãnh khi có phát sinh.
 • In, gởi thư và thu hồi thư xác nhận công nợ phải thu, thư chiết khấu hàng tháng.
 • Kiểm tra và ký nháy tất cả các biên bản điều chỉnh, hủy, cấn trừ và thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả, chiết khấu...
 • Nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của tất cả các chứng từ công nợ, tạm ứng/hoàn ứng nhân viên, NCC theo qui trình, qui chế khi có phát sinh
 • Tham gia việc kiểm kê, đối chiếu hàng hóa, tài sản, CCDC, NVL, bao bì, thành phẩm, khác…và lập biên bản kiểm kê phần hành phụ trách ngày 01 hàng tháng/quí.
 • Cảnh báo, đôn đốc và thu hồi công nợ phải thu đến hạn, quá hạn hàng ngày
 • Định khoản, phân bổ, trích trước và đối chiếu chi phí liên quan khi có phát sinh.
 • Gởi báo cáo sản lượng bán, doanh thu bán hàng và công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, thanh toán theo ngày/ tuần
 • Gởi báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng, thanh toán đầu tư TSCĐ, XDCB... thứ hai hàng tuần
 • Gởi báo cáo đối chiếu các tài khoản liên quan ngày 03 hàng tháng.
 • Kiểm tra và lập báo cáo, tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm theo qui định.
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, PXKKVCNB và chứng từ gốc hàng tháng.
 • Lưu trữ hồ sơ, chứng từ bán hàng, công nợ, thanh toán, tài sản...theo qui định hàng ngày/tuần/tháng.
 • Các công việc khác theo phân công của KTT/TPKT/Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về TC-KT
 • Có hiểu biết về quy trình bán hàng, công nợ & thanh toán.
 • Có kiến thức về kế toán, thuế
 • Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kho và các phần hành khác
 • Hiểu rõ về cách ghi nhận, hạch toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ bán hàng, công nợ và tài sản
 • Có kỹ năng về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo.
 • Khả năng sắp xếp, công việc, xử lý tình huống, giao tiếp tốt trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.
 • Có khả năng hướng dẫn các bộ phận liên quan các nghiệp vụ nhập/xuất/đối chiếu trên hệ thống.
 • Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban trong hoạt động hàng ngày.
 • Mức độ toàn Công ty trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được phân công
 • Quyết định và tự chủ trong phạm vi chính sách công ty, chỉ đạo & ủy quyền của Gíam Đốc/ KTT.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.