Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch marketing chi tiết cho các chương trình truyền thông thương hiệu theo kế hoạch marketing tổng thể đã được duyệt;

- Phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình marketing (truyền thông thương hiệu, digital marketing, promotion,...) đã được duyệt với các bộ phận liên quan, agency; kiểm soát và điều phối tiến độ tổng thể của việc thực hiện chương trình;

- Đánh giá hiệu quả thực hiện sau mỗi chương trình;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, các nhà cung cấp đặt hàng POSM, merchandising materials cho các event, activation,...theo kế hoạch;

- Hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến sản phẩm, thương hiệu để luôn đảm bảo hình ảnh tốt về thương hiệu;

- Thu thập và thực hiện các báo cáo thông tin thị trường về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, người tiêu dùng;

- Thực hiện báo cáo định kỳ về chi phí hoạt động phòng ban;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

Kinh nghiệm làm việc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing;

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing;

- Có kiến thức về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ (ưu tiên)

Kỹ năng cần thiết:

- Tư duy logic

- Kỹ năng quản lý dự án

- Kỹ năng tư duy sáng tạo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề 
 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên tổ chức sự kiện, Event coordinator, Nhân viên tổ chức hội thảo và sự kiện, Event executive, Event Assistant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: digital marketing, marketing, ecommerce, marketing manager, e-wallet, leadership, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, analytical skill, online marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Brand Communication Assistant EB & IC, Internal Communication, Brand Communication Assistant Employer Branding & Internal Communication
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Communications Manager, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn Hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Quản Lý Nhãn Hàng FMCG/Retails, Brand Manager, Assistant Brand Manager, BM, Marketing Lead, FMCG
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Internal Communication Assistant Manager, Corporate communication, Internal Communication & Employer Branding Assistant Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/02/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.