Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Bao gồm tổ chức hoạt động bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo đúng qui trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các máy móc phục vụ sản xuất hoạt động được ổn định ( năng suất, chất lượng), hiệu quả, an toàn.
 • Vận hành hệ thống máy bơm, trạm bơm, lọc nước...
 • Báo cáo, phản ánh & đề xuất các hướng giải quyết các sự cố ảnh hưởng đến sản xuất & an toàn lao động( nếu có) với cấp trên, một cách kịp thời, chính xác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo trì thiết bị tại trại chăn nuôi khác do cấp trên phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc liên quan;
 • Có thể làm việc và lưu trú tại trại chăn nuôi heo (2-3 tháng về phép 1 lần) tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.
 • Có bằng cấp về điện và kiến thức về điện 3 pha, biết cắt hàn xì
 • Có kiến thức về hệ thống bơm nước

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.