Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Cập nhật và lập kế hoạch sản lượng bán theo mục tiêu tuần/tháng của trại được phân công bán.
 • Báo giá heo thịt của Cty hàng ngày đến khách hàng
 • Tìm khách hàng mới mua heo thịt và lập hợp đồng
 • Giải quyết phản hồi của khách hàng về chất lượng heo trong và sau khi bán heo.
 • Trình duyệt hợp đồng và duyệt mở code khách hàng đến TBP và GĐĐH
 • Cập nhật nhu cầu chuyến xe vận chuyển báo nhà cung cấp trên ngày và tuần
 • Lập đơn hàng trên hệ thống, kiểm tra công nợ khách hàng đúng qui trình
 • Lập thanh toán chi phí thuê xe trong tháng của BPKD/phòng KD Farm.
 • Thống kê và phân tích chất lượng heo thịt bán
 • Báo cáo kết quả bán heo tuần/tháng

Job Requirement

Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí tương đương

* Kỹ năng phân tích

* Kỹ năng đánh giá

 * Kỹ năng quản lý* Kỹ năng lập kế hoạch

* Kỹ năng giải quyết vấn đề* Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và giám sát công việc.

*Khả năng giao tiếp, thuyết phục* Kỹ năng sử dụng vi tính & các chương trình MS Word

* Kỹ năng thuyết trình

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Thu Hút & Quản Lý Nhân Tài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Trade Marketing Manager - Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: chuyên Viên Admin Kinh Doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior SAP ABAP Developer, Senior SAP ABAP Developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.