Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Tổ hợp công thức thức ăn chăn nuôi tối ưu về dinh dưỡng và chi phí, bao gồm cả chi phí sản xuất

Áp dụng matrix nguyên liệu mới, công thức sản phẩm mới đạt mục tiêu chất lượng và chi phí.

Kết hợp với các bộ phận QA và Sản xuất để đảm bảo chất lượng bề ngoài sản phẩm.

Đánh giá và lập kế hoạch sử dụng nguyên liệu theo thời gian (tháng/quý/năm,…), cung cấp thông tin cho bộ phận thu mua mua hàng. Đánh giá hiệu quả về chi phí và mức độ khả thi khi sử dụng nguyên liệu.

- Hỗ trợ chiến lược mua nguyên liệu, đánh giá NL mới và dự báo giá thành công thức.

- Phối hợp giải quyết sự cố liên quan đến công thức, chất lượng sản phẩm và năng suất nhà máy

- Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí công thức

- Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở thức ăn chăn nuôi và đăng ký lưu hành sản phẩm.

- Các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

- Ứng viên có 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, hóa thực phẩm hoặc các chuyên ngành có liên quan đến dinh dưỡng vật nuôi, dinh dưỡng nguyên liệu dùng trong chăn nuôi.

- Ưu tiên nắm vững các chức năng của phần mềm tổ hợp công thức.

- Hiểu biết thấu đáo về dinh dưỡng vật nuôi, chất lượng và dinh dưỡng nguyên liệu, công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, các thuận lợi khó khăn của nhà máy.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior SAP ABAP Developer, SAP, ABAP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Horeca Sales Supervisor Food Industry
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.