Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

4. Chuyên viên Điều Phối & Kinh doanh heo thịt, heo loại

- Tìm kiếm, đánh giá khách hàng trình đề xuất mở code.

- Theo dõi chào bán lô heo thịt/heo loại các khách hàng để được giá bán tối ưu & trình duyệt.

- Sắp xếp, theo dõi xe QD Trans vận chuyển / trung chuyển heo đến khách hàng.

- Sắp xếp, lên lịch bắt heo các đơn hàng đã chốt đến các BP: sản xuất, Kế toán, thống kê & khách hàng.

- Theo dõi đôn đốc khách hàng chuyển tiền.

- Theo dõi, kiểm soát làm giấy kiểm dịch thú Y.

- Tạo hệ thống SO, DO

- Hoàn tất chứng từ trước bán hàng & sau bán hàng.

- Theo dõi & làm thanh toán chi phí vận chuyển đến QD.

- Báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

Các công việc với Food:

- Nhận thông khách hàng từ Food và tiến hành mở code bên Farm

- Điều phối, nhận lịch bắt heo từ Food và sắp xếp thông báo đến BP Sản xuất, Kế toán, thống kê

- Tạo hệ thống SO, DO

- Theo dõi thanh toán tiền thừa đến khách hàng Food.

- Theo dõi làm chứng từ giảm giá hàng bán đến khách hàng Food.

- Hoàn tất chứng từ trước bán hàng & sau bán hàng.

Job Requirement

Đại học chuyên ngành kế toán, QTKD, KInh tế( ưu tiên cho nhân viên đã từng làm trong lĩnh vực chăn nuôi)

Ưu tiên Nam

Hiểu biết sâu về quy trình điều phối

Hiểu biết về quy trình bán hàng

Hiểu biết về lĩnh vực chăn nuôi con giống( heo giống)

a. Kinh NghiệmTối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

b. Những kỹ năng cần thiết cho công việc:* Kỹ năng phân tích* Kỹ năng đánh giá * Kỹ năng quản lý* Kỹ năng lập kế hoạch* Kỹ năng giải quyết vấn đề* Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và giám sát công việc.c. Kỹ năng khác* Khả năng giao tiếp, thuyết phục* Kỹ năng sử dụng vi tính & các chương trình MS Word* Kỹ năng thuyết trình

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills: Nhân viên Kế toán trại, Nhân Viên Kế Toán Trại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 08/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám sát kinh doanh Sales Supervisor, Sales , kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 31/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Quản lý kinh doanh khu vực Area Manager, cửa hàng trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.