Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

'1. Chuyển giao đơn hàng cho shipper
- Đảm bảo chuyển giao đơn hàng chính xác 100% cho nhân viên giao nhận thông qua hệ thống auto hoặc gửi đơn trực tiếp cho shipper hang ngày
- Hỗ trợ điều chuyển những khu vực vắng/ không có shipper.
- Lên kế hoạch vào ngày hôm sau cho các shipper
- Thường xuyên thông báo cho bộ phận Call Center tình hình shipper trong ngày.
2. Hỗ trợ và xử lý những sai sót phát sinh trong đơn hàng
- Theo dõi các trạng thái đơn hàng nhằm điều chuyển đơn hàng hợp lý cho shipper/đối tác khi đơn hàng có vấn đề.
- Đảm bảo hỗ trợ và xử lý các sai sót phát sinh trong đơn hàng: hết món, thiếu món, sai món, khách không nghe máy ….
- Đảm bảo giải quyết tất cả những thắc mắc, khiếu nại của shipper về đơn hàng: đơn sai khoảng cách, giao sai địa chỉ, bonus shipper,…
- Đảm bảo hỗ trợ shipper thu lại tiền COD đối với những đơn hàng sai hoặc lỗi ở GF
3. Phối hợp, thực thi đào tạo trong việc quản lý Shipper
- Thường xuyên kiểm tra lượng đơn hàng và tình hình đối tác tập trung tại các khu vực không cân đối nhằm điều chuyển để phù hợp với tình hình thực tế trên hệ thống GF
- Đảm bảo cập nhật chính xác 100% thông tin về lịch làm việc, khu vực giao hàng của shipper.
- Thường xuyên báo cáo những sai phạm của shipper đến cấp quản lý
- Đảm bảo thông báo chính xác về vị trí của Shipper trên App.
4. Những công việc khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành Logistics, kho vận, giao nhận 
- Kỹ năng vi tính tốt,
- Có kinh nghiệm trong ngành logistics hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm khai thác, phân tích và báo cáo dữ liệu
- Quen thuộc với các quy trình chuỗi cung ứng
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống giao hàng điện tử ( TMS).

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên kinh doanh - kênh Horeca, Chuyên viên kinh doanh - kênh Horeca
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Sales Sup kênh Seasonal & Internal
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Quản lý khách hàng, Account Assistant, Modern Trade, Quản Lý Kinh Doanh, Key Account Supervisor, ETC Supervisor, Trưởng bán hàng vùng, Điều hành kinh doanh, Field Supervisor, Quản lý giám sát kinh doanh, Quản lý vùng, KAS
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.