Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Cân đối mua hàng/điều hàng nhập kho đối với nhóm CCDC, máy móc thiết bị, vật tư phụ trách do cấp trên chỉ định.
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế và làm chứng từ thanh toán.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện.
 • Phối hợp các nhà máy cân đối và điểu chuyển hàng hóa giảm tồn kho.
 • Cân đối số lượng hàng cần mua gửi Thu Mua HO/ điều hàng nhập kho đ/v các nguyên liệu/phụ gia phụ trách.
 • Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách
 • Đi thị trường, tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ việc mua hàng có hiệu quả
 • Thực hiện một số báo cáo định kỳ (hàng tuần/tháng) theo chỉ định của Trưởng phòng.
 • Chủ động phối hợp với P. kế toán theo dõi và thu hồi những khoản phải thu/phải trả với NCC
 • Hỗ trợ cân đối, chuyển hàng nội bộ, thu mua cho các BU trực thuộc GF
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kinh Tế, Ngoại thương hoặc Kinh Tế đối ngoại, Thương mại, Quản Trị Kinh Doanh sẽ được ưu tiên.
 • Tiếng Anh giao tiếp (nói-nghe-đọc-viết), ưu tiên bằng TOEIC 500 trở lên.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thu mua nguyên vật liệu/công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất, trong ngành thức ăn gia súc, nếu có thêm kiến thức XNK sẽ được ưu tiên.
 • Có kiến thức và hiểu biết các vật tư thiết bị của các công ty sản xuất.
 • Có kiến thức và hiểu biết nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, hợp đồng mua bán.
 • Có kiến thức và hiểu biết các loại nguyên liệu, qui trình chế biến hoặc sản xuất các loại nguyên liệu.
 • Có hiểu biết thị trường, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 • Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro

Similar Jobs

 • Location: Dong Thap, Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 6
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills: Trưởng phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.