Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tổng hợp số liệu Hoạt động kinh doanh
 - Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu thưởng mục tiêu kinh doanh, hoa hồng sales, sao lưu các chứng từ thỏa thuận với khách hàng.
-  Kiểm soát chi phí chiết khấu bán hàng theo ngân sách.
-  Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh BU theo Sản lượng BU, nhân viên KD, Đại lý, Khách hàng mở mới…
- Phát hành Hợp đồng mua bán, Phụ lục HĐ chiết khấu, TT Mua hàng trả chậm, Phụ lục Tín dụng,….
2. Tổng hợp số liệu hỗ trợ Nhân viên kinh doanh.
- Tổng hợp ngày công, công tác phí theo định biên sản lượng.
- Ghi nhận thông tin thưởng định hướng bộ phận KD, Kỹ thuật, Năng suất trại,…
- Đánh giá kết quả KPI hoạt động hàng quý của NVKD.
3. Báo cáo kinh doanh cho Ban Điều Hành.
- Báo cáo hoạt động và kế hoạch kinh doanh theo hàng tuần & hàng ngày.
- Báo cáo hoạt động và kế hoạch bán hàng hàng tháng.
- Báo cáo Khách hàng mở mới và SL mới lũy kế theo hàng ngày.
4. Thực hiện viết bài, đăng bài truyền thông lên các trang web của công ty.
-  Tư vấn, phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến khách hàng.
-  Tham gia tổ chức các sự kiện hội nghị khách hàng..

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Thống kê học hoặc các chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí Điều phối kinh doanh/ Sales Admin, viết bài truyền thông, marketing...
- Sử dụng thành thạo Excel & Word & Power Point
- Có khả năng giải quyết, xử lý công việc với khách hàng
- Ngoại ngữ: tiếng Anh khá
- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng qua điện thoại
- Lập kế hoạch công việc, làm việc nhóm

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Sản Xuất, Manufacturing Engineer, Kỹ sư sản xuất, Production Engineer, PD Staff, Production Department Staff, Nhân viên phòng sản xuất, Nhân Viên Thông kế Sản Xuất, Nhân viên ISO, nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên điều độ sản xuất, nhân viên kiểm đếm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên QC, Nhân viên quản lý chất lượng, Nhân viên chất lượng, QC Staff, Quản lý chất lượng, Kiểm tra chất lượng, QUALITY CONTROL, PRODUCTION PLANNING STAFF, Thẩm tra đánh giá, Nhân viên ISO
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên Kinh Doanh, Sales Executive, Nhân viên kinh doanh, Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Horeca, Horeca, Key Account, Sales B2B, Sales Thực Phẩm
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/10/2021
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Kinh Doanh, Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài
 • Number of positions: 3
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai
 • Required skills: R&D Mảng Bao Bì, packaging, research development, bao bì
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Kinh Doanh, Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Cộng tác viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Cộng Tác Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Cộng Tác Viên Kinh doanh Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài
 • Number of positions: 8
 • Posted: 09/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.