Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các nghiệp vụ nhập số liệu lên hệ thống SAP & trích xuất báo cáo từ hệ thống

Kiểm tra, phân tích số liệu để phát hiện những số liệu sai lệch trong báo cáo viết tay của các vị trí trong dây chuyền sản xuất, báo cáo ngay Trợ lý sản xuất

Hỗ trợ trợ lý sản xuất sản xuất đáp ứng 

 • Lưu giữ sắp xếp các báo cáo đúng với tiêu chuẩn ISO & 5S
 • Phân tích nguyên nhân các chỉ số mục tiêu chưa đạt được gửi Trợ lý sản xuất và các trưởng ca sản xuất

Hỗ trợ trưởng ca sản xuất những công việc liên quan đến lập các bảng biểu và các thông báo

Giám sát việc thực hiện 5S & ISO trong sản xuất.

 

Job Requirement

Tốt nghiệp các ngành kĩ thuật.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Sức khỏe tốt

Địa điểm làm việc nhà máy Lô E, KCN Đồng Văn 2, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

Similar Jobs

 • Location: Ha Nam
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/04/2017

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.