Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiếm soát kế hoạch sản xuất thịt hàng ngày/ tuần/ tháng, bảo đảm toàn bộ đơn hàng được fulfill tối ưu lượng thịt, giảm thiểu thịt dư cấp đông, chuẩn bị thịt nguyên liệu cho SPCB (nếu có)

- Phân tích và đưa ra các khuyến nghị về các ràng buộc trong trung hạn về Năng lực sản xuất. Cảnh báo sớm các điểm giới hạn tương lai cho các cấp quản lý cao hơn. Báo cáo và tổ chức các cuộc họp về sản xuất hàng tuần.

-  Làm việc sát sao với đội kho vận, chia sẻ mức tồn kho dự kiến trong thời gian tới, để chắc chắn rằng năng lực của kho được xem xét hàng tháng và nêu lên các ràng buộc nếu có cho quản lý cấp cao hơn

- Báo cáo các thành phẩm bán chậm, cảnh báo thành phẩm theo hạn sử dụng... Tổ chức cuộc họp với các bộ phận có liên quan hàng tháng để tìm kiếm giải pháp và theo dõi các hành động khắc phục nếu có. Theo dõi việc triển khai các giải pháp.

- Duy tri bộ cơ sở dữ liệu và cập nhật liên tục cho thành phẩm trong phạm vi kiểm soát

- Quản lý BOM sản xuất - Định hướng sử dụng vật tư thịt và theo dõi quá trính triển khai. 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc kỹ thuật.

- Có kiến thức về Kế hoạch cung - Supply Planning - quản lý chuỗi cung ứng (Chứng chỉ CPIM - APICS là điểm cộng) 

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm ở vị trí tương tự

- Có thể làm việc theo ca

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.