Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Nhập, kiểm tra và đối chiếu tài khoản ngân hàng trên hệ thống khớp với sao kê hàng ngày

- Theo dõi, thực hiện việc ghi nhận tăng/giảm công nợ của khách hàng ngày. In thư xác nhận công nợ hàng tháng

- Lập và gửi báo cáo tiền, công nợ hàng ngày

- Kiểm tra PGH về lượng/giá, công nợ quá hạn hoặc vượt hạn mức

- Xuất hóa đơn các KH cần hóa đơn theo xe hàng và xuất hóa đơn theo lịch phân công trong ngày hoặc ngay khi phát sinh

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào

- Gửi báo cáo đơn đặt hàng và PGH tồn động hàng ngày

- Tham gia kiểm tra và ký xác nhận số lượng cân hàng khi xuất kho cùng với các BP liên quan

- Kiểm tra, đối chiếu và quản lý PXK và PGH liên quan đến việc bán hàng

- Có trách nhiệm lưu trữ bộ chứng từ bán hàng theo quy định công ty

- Thực hiện, báo cáo các công việc khác theo phân công của trưởng BP

Job Requirement

 • Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán
 • Có hiểu biết về hệ thống SAP là 1 lợi thế
 • Sử dụng thành thạo MS Office - Excel must
 • Làm việc theo ca (ca hành chánh và ca 3)
 • Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, và các chính sách về thuế
 • Trung thực và cẩn thận trong công việc
 • Có hiểu biết về quy trình bán hàng, kho, sản xuất
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt

 

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Kho, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, kế toán kho
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.