Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho thành phẩm, bao bì, nguyên liệu, CCDC…. giữa hệ thống kế toán & báo cáo batching…
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của tất cả các chứng từ: nhập, xuất kho nguyên liệu, CCDC, bao bì…
 • Kiểm tra việc lập báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm theo qui định công ty đúng thời hạn & chính xác
 • Lập báo cáo hao hụt sản xuất, hao hụt kho nguyên liệu, CCDC…
 • Trích trước chi phí mua hàng, bảo hiểm, vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu… kịp thời và chính xác
 • Tính giá thành nguyên liệu, thành phẩm
 • Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan.
 • Lập báo cáo đối chiếu tất cả các tài khoản liên quan đến giá thành, kho nguyên liệu, sản phẩm dở dang.
 • Theo dõi và lập báo cáo hàng nguyên liệu, bao bì, CCDC...chuyển nội bộ, hàng vay mượn nội bộ, bên ngoài….
 • Theo dõi các khoản phải thu bồi thường bảo hiểm, vận chuyển
 • Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Công ty
 • Thực hiện việc kiểm kê & xác định hao hụt hàng hóa cuối tháng theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên
 • Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về TC-KT
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán hoặc tương đương
 • Hiểu rõ về cách ghi nhận, hạch toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ kho
 • Có hiểu biết và thực hiện các qui trình, qui định về kế toán
 • Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kho

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills: Nhân viên Kế toán trại, Nhân Viên Kế Toán Trại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.