Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho thành phẩm, bao bì, nguyên liệu, CCDC, TSCĐ….giữa hệ thống và chứng từ hoặc hệ thống và báo cáo liên quan…đúng qui trình, qui định Công ty và luật kế toán, thuế.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của tất cả các chứng từ: nhập, xuất kho nguyên liệu, CCDC, bao bì…

- Kiểm tra việc lập báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm theo qui định công ty đúng thời hạn & chính xác.

- Lập báo cáo đối chiếu tất cả các tài khoản liên quan đến giá thành, kho nguyên liệu, sản phẩm dở dang, trích trước chi phí mua hàng, bảo hiểm, vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu, phải thu bồi thường vận chuyển…đúng thời hạn & chính xác.

- Thực hiện việc kiểm kê & xác định hao hụt hàng hóa cuối tháng  theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên.

- Tính giá thành nguyên liệu, thành phẩm.

-  Kiểm soát/ tạo/ cập nhật các dữ liệu liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống như: Mã hàng hóa, kho hàng hóa

- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan.

- Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về TC-KT.

- Có hiểu biết về quy trình kho, sản xuất, hoạt động bán hàng…

- Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kho.

- Hiểu rõ về cách ghi nhận, hạch toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ kho.

- Có kỹ năng tốt về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SAP FICO CONSULTANT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.