Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Hoàn tất Bảng tổng hợp tài khoản. 
- Hỗ trợ KTT lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán, LCTT. 
- Lập báo cáo khác liên quan đến TCKT. 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc hạch toán & đối chiếu tất cả các tài khoản & giải quyết các tài khoản tồn động (nếu có) 
- Kiểm tra CTTH, chứng từ thanh toán, phiếu hạch toán phát sinh. 
- Kiểm soát tốt tính hợp lý, hợp lệ & ghi nhận đúng phòng ban, BU. 
- Kiểm soát việc thanh toán phù hợp budget.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TPHCM
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp. Ưu tiên đã làm vị trí kế toán công ty sản xuất thức ăn, công ty liên quan đến nông nghiệp- thủy sản.
- Nắm bắt Chuẩn mực kế toán và chính sách thuế, các qui định khác về kế toán, thuế.
- Có hiểu biết về hoạt động sản xuất.
- Có hiểu biết trong việc quản lý rủi ro, thủ tục kiểm soát liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán.
- Hiểu và sử dụng được phần mềm kế toán ERP-SAP

- Làm việc tại Nhà máy Long An (TT Bến Lức)
- Nam- độ tuổi từ 28-->40 tuổi & sinh sống tại Long An (Bến Lức)

- Có thể nhận việc sau Tết

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Long An, Tien Giang, Binh Duong
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, Chuyên viên Kế toán tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán tổng hợp, Trưởng phòng Kế toán tổng hợp, [Long An] Nam Trưởng phòng Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/12/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHIEF ACCOUNTANT, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Accounting Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/12/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Giám Sát Kế Toán, Giám Sát Kế Toán Trại Chăn Nuôi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.