Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các phần hành kiểm tra tuân thủ, kiểm toán hoạt động được giao theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm/TP KTNB:

- Hoạt động Kho: tuân thủ các QT/QĐ nhập, xuất, hạn mức tồn kho

- Hoạt động Kho: tuân thủ các QT/QĐ nhập, xuất, hạn mức tồn kho

- Hoạt động bán hàng & dịch vụ khách hàng (tại NM & Depot)

- Qui trình duyệt cấp tín dụng và kiểm soát công nợ quá hạn.

- Hoạt động mua hàng, logistic (tuân thủ hạn mức & thẩm quyền phê duyệt PR - PO, đấu thầu, đánh giá nhà cung cấp)- Hoạt động tài chính kế toán
- Hoạt động tuyển dụng, công tác hành chính, văn thư, chấm công, tăng ca
- Qui trình thanh toán, thẩm quyền & hạn mức ký duyệt chi phí
- Hoạt động lưu trữ & bảo quản hồ sơ chứng từ

Chuẩn bị các hồ sơ kiểm tra, thu thập bằng chứng kiểm tra, ghi chép và tổng hợp số liệu và có những kết luận

Thảo luận với Trưởng nhóm KTNB, phân tích, đối chiếu, báo cáo sai phạm đã phát hiện và những đề xuất cải thiện 

Theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục các sai phạm đã phát hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ được thực thi kịp thời.

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên liên quan đến công việc Kiểm toán

- Có hiểu biết về ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản là một lợi thế

- Có hiểu biết về: Qui trình mua hàng, quản lý hàng tồn kho, kho vận, sản xuất, bán hàng, tài chính - kế toán, quản lý TSCĐ và các qui chế, chính sách, nguyên tắc, thủ tục, qui định của Công ty. 

- Hiểu biết và nắm vững các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các luật thuế liên - quan đến hoạt động của Công ty

- Có hiểu biết về chương trình quản trị rủi ro

- Có kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm tin học căn bản như Excel, Access, Word, Power point, Power BI

- Tiếng Anh tốt

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Binh Thuan
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế Toán Tổng Hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, tax, tax accounting, Accounting Manager, Phó trưởng phòng kế toán, Management Accounting Specialist beverages, Head of Finance and Accounting, Management , Nhân viên kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Kế toán quản trị nội bộ, Kế toán quản trị, Management Accountant, kiêm kế toán tổng hợp, Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán, Phó phòng tài chính kế toán, Phó phòng kế toán tài chính, Head of Accounting, Accounting Director
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/03/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm soát nội bộ, Internal Audit, QA/QC, Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.