Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ Trợ lý Nhãn hiệu trong việc xây dựng chiến lược phát triển của ngành hàng, lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chương trình/kế hoạch Marketing được giao phù hợp với các định hướng và mục tiêu của nhãn hiệu.
 • Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Marketing do cấp trên chỉ đạo.
 • Tương tác làm việc với các phòng ban khác đảm bảo chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả và đúng thời điểm.
 • Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing để báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và giải quyết vấn đề kịp thời.
 • Kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chương trình phụ trách.
 • Theo dõi và cập nhật các thông tin, dữ liệu định ký của ngành hàng để hỗ trợ Trợ lý Nhãn hiệu các công việc có liên quan.
 • Theo dõi, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách cho các cấp lãnh đạo để đảm bảo ngân sách được sử dụng hợp lý và hiệu quả.
 • Tương tác làm việc với đối tác, các công ty dịch vụ quảng cáo phục vụ cho các chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả.
 • Thiết lập quảng cáo trên các kênh kỹ thuật số: Facebook, youtube, tiktok...
 • Quản lý xây dựng nội dung và phát triển kế hoạch truyền thông cho các kênh quảng cáo
 • Phân tích và báo cáo các dữ liệu định kỳ nhằm cải thiện hiệu quả truyền thông.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing, QTKD…
 • Am hiểu marketing trong lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp hoặc ngành hàng Thực phẩm
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành FMCG/ thực phẩm
 • Có kinh nghiệm lên kế hoạch và quản lý dự án
 • Tư duy logic và chiến lược, đầu óc kinh doanh nhạy bén nắm bắt cơ hội

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager , Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager , Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager - tháng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Graphic Designer, Thiết kế đồ họa, Họa viên, UI Designer, Ux Designer, Graphic Design
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.