Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia tìm hiểu và cập nhật thông tin thị trường:
     + Tìm hiểu & liên tục cập nhật các thông tin thị trường (sản phẩm, giá cả, innovation), nhu cầu người tiêu dùng, thông tin đối thủ.
 Tham gia tổng hợp và phân tích các dữ liệu kinh doanh và dữ liệu nghiên cứu thị trường thuộc bộ phận CMK (theo dự án Food hiện hành).

2.Hỗ trợ quản lý và thực thi các dự án BI - nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng (theo dự án Food hiện hành):
     + Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai các dự án nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng & đối thủ.
     + Tham gia làm việc với các agencies thực hiện dự án xuyên suốt các giai đoạn dự án (tóm tắt mục tiêu dự án, đấu thầu, thiết kế nghiên cứu, thực thi dự án & báo cáo kết quả) theo nhiệm vụ được quản lý trực tiếp phân bổ.
     + Hỗ trợ thực thi dự án, phân tích & báo cáo kết quả các khảo sát nội bộ khi có yêu cầu.

3. Tham gia đánh giá tình hình triển khai các chương trình trưng bày, khuyến mãi & quảng bá thương hiệu tại các kênh MT, GT & Meatshop (Commercial Audit)
 + Tiến hành đánh giá thực thi triển khai bán hàng/ quảng bá tại các khu vực thực địa
 + Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch đánh giá & cập nhật các chương trình triển khai bán hàng theo tháng.
 + Tổng hợp dữ liệu, phân tích & báo cáo kết quả

4. Quản lý các dự án đánh giá cảm quan đối với các sản phẩm nội bộ:

Lên kế hoạch đánh giá sản phẩm, phương pháp đánh giá sản phẩm, kết nối các chuyên gia đánh giá cảm quan nội bộ, xử lý & phân tích dữ liệu, báo cáo.

5. Hỗ trợ xây dựng kiến thức và năng lực phân tích dữ liệu cho bộ phận BI và các cộng sự nội bộ.

Job Requirement

a. Kinh nghiệm làm việc:

Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường & hoạt động tiếp thị bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bán lẻ hoặc vị trí tương đương tại các công ty thực phẩm.

b. Kỹ năng cần thiết:

- Có khả năng làm việc với con số & thông tin dữ liệ, khả năng phân tích, tổng hợp và trình bày báo cáo
- Khả năng giao tiếp và diễn đạt (nói và viết) tốt.
- Khả năng tìm kiếm & quan sát thị trường, khai thác thông tin, khả năng trao đổi & đàm phán.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Binh Duong, Binh Phuoc
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn Kỹ thuật Thương mại, Nhân viên Tư vấn Kỹ thuật Thương mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Deputy Retail Operation Manager, Retail Operation Manager, Retail manager, Quản Lý Kinh Doanh Bán Lẻ, Manager in Retail, Quản lý bán lẻ, Retail Store Manager, Retail Operation Manager, Retail manager, Quản Lý Kinh Doanh Bán Lẻ, Manager in Retail, Quản lý bán lẻ, Retail Store Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: R&D Formulation Supervisor, R&D Food, R&D Meat
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.