Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Soát xét, soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận, các văn bản pháp lý khác liên quan đến các giao dịch kinh doanh, thương mại, đầu tư của Công ty.
 • Tham gia đàm phán và giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý cấp mới, điều chỉnh các loại giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư của BU/Ngành với cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của công việc.
 • Tư vấn và tham mưu các vấn đề pháp lý kinh doanh, đầu tư, doanh nghiệp, thuế, đất đai, lao động và các vấn đề khác phát sinh liên quan đến quản lý & điều hành hoạt động sản xuất & kinh doanh của BU/Ngành.
 • Định kỳ rà soát, hệ thống hóa, quản lý các hồ sơ pháp lý theo quy định của Tập đoàn.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cử nhân luật (ưu tiên chuyên ngành Luật kinh tế);                      
 • Am hiểu luật và có kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, đất đai, bất động sản nông nghiệp,...Đặc biệt kiến thức pháp luật và quy định đặc thù đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện, ngành chăn nuôi,...
 • Mạnh kiến thức pháp lý dự án đầu tư và đất đai; có khả năng vận dụng thành thạo các thủ tục pháp lý dự án và đất đai...
 • Kỹ năng tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá; xác định vấn đề pháp lý; vận dụng quy định pháp luật để xử lý vấn đề và đưa ra giải pháp pháp lý phù hợp nhất nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Công ty.
 •  Kinh nghiệm xử lý các vấn đề pháp lý đa dạng và phức tạp, các giao dịch phát sinh trong nhóm các công ty có quy mô tập đoàn; kinh nghiệm thực hiện các thủ tục pháp lý dự án và đất đai (đặc biệt là đất nông nghiệp) để xin cấp các loại giấy phép đầu tư dự án, các loại giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty,...
 • Kinh nghiệm làm việc trên 03 năm cho các công ty trong lĩnh vực bất động sản.
 • Có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm, độc lập và chịu áp lực cao trong công việc;
 • Khách quan và bảo mật;
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt;
 • Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.