Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Chuyên viên sáng tạo nội dung đóng vai trò tham vấn hỗ trợ lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và trực tiếp triển khai các hoạt động sáng tạo nội dung, tư liệu truyền thông phục vụ mục tiêu xây dựng thương hiệu của công ty đến các đối tượng dự phần trong hệ sinh thái GF, bao gồm khách hàng, đối tác, nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp, chính phủ, báo chí 

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và triển khai các tài liệu truyền thông đến các đối tượng nội bộ, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư, cộng đồng, Chính phủ  

- Thực thi các tài liệu Truyền thông xây dựng thương hiệu tập đoàn

- Hỗ trợ line manager xây dựng framework, kế hoạch truyền thông, nhằm xây dựng thương hiệu tập đoàn ở khía cạnh môi trường làm việc, con người (Employer Branding communications ) 

- Chịu trách nhiệm nội dung trong các tài liệu, ấn phẩm Tập đoàn để đảm bảo sự đồng nhất trên toàn hệ thống (Báo cáo ESG; Bộ Corporate Identity System cho từng Ngành - BU - Khối Chức năng; Sổ tay Thương hiệu; Cẩm nang Truyền thông nội bộ; Brand Health Check nội bộ; Quy trình quản trị truyền thông - đối ngoại; Handbook Sổ tay báo chí cho lãnh đạo; Kịch bản truyền thông; Kịch bản VDO; Thông điệp truyền thông; Thông điệp Lãnh đạo Anh - Việt; Company Profile - Giới thiệu Tập đoàn ...)

- Hỗ trợ line manager lập kế hoạch communication plan các chiến dịch lớn hằng năm và trực tiếp thực thi kế hoạch, sáng kiến truyền thông thương hiệu nhất quán với các đối tượng dự phần Nhân viên hiện tại và tương lai 

- Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông hướng đối tượng bên ngoài (PR, Social, influencing marketing via media, KOLs) 

- Kết nối, gây ảnh hưởng với các cơ quan tố chức chuyên trách để có được những bằng khen, chứng nhận, câu claims về môi trường làm việc, con người 

- Thực thi các tài liệu Truyền thông định hướng kinh doanh tố chức, truyền thông lãnh đạo và kết nối nhân viên

- Chuẩn bị các tài liệu, nội dung truyền thông lãnh đạo liên quan đến tổ chức, kinh doanh trước nội bộ nhân viên và bên ngoài bằng hai thứ tiếng Anh - Việt.

- Thực thi sáng tạo nội dung truyền thông, toolkit cho các hoạt động kinh doanh, định hướng tổ chức, xây dựng môi trường làm việc, kết nối nhân viên với mục tiêu kinh doanh, tổ chức 

- Kết nối, hỗ trợ các phòng ban chức năng hoặc Ngành về các công cụ truyền thông để có thể triển khai chất lượng truyền thông hiệu quả trong nội bộ tập đoàn (Anh - Việt)

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối các đối tượng dự phần của tập đoàn, vd: townhall, triển khai chiến lược kinh doanh, hội thảo,workshop, các sự kiện chuyến thăm cấp cao, cột mốc tăng trưởng, cột mốc phát triển tổ chức…

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

- Tiếng Anh tốt.

- Chuyên môn về lập kế hoạch Truyền thông Doanh nghiệp và thực hành Truyền thông cũng như các luật và quy định hiện hành.

- Kỹ năng tư duy phê bình, để xác định những hiểu biết sâu sắc

- Kỹ năng tổ chức xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết

- Quản lý và tối ưu hóa dự án mạnh mẽ

- Quản lý con người .Kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng

- Hơn 03 năm kinh nghiệm quản lý thương hiệu doanh nghiệp, truyền thông doanh nghiệp tại các công ty lớn & các cơ quan tiếp thị

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực Tập Sinh, Nhân viên thực tập, Internship, Nhân viên thực tập nước ngoài, Thực Tập Sinh ECOMMERCE Food Industry, Thực Tập Sinh ECOMMERCE Food Industry, ECOMMERCE, thương mại điện tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng Phòng Thương Hiệu Tập Đoàn Brand Manager, Trưởng Phòng Thương Hiệu Tập Đoàn Brand Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: External Communications Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.