Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện việc thu mua, nhận Đề xuất mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong Công ty theo kế hoạch và thực hiện Yêu cầu mua hàng
 • Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa và đánh giá các nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của của công ty
 • Tiến hành khảo sát giá cả từ các Nhà cung cấp khi biến động về giá và lập báo cáo khảo sát cho Cấp trên
 • Tổng hợp và trình hồ sơ của Nhà cung cấp để cấp trên xem xét, phê duyệt theo quy trình, quy định
 • Tiến hành lập kế hoạch cung ứng gà hàng tuần; theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận liên quan trong Công ty và xử lý các vấn đề phát sinh
 • Thực hiện việc thanh toán, theo dõi tiến độ thanh toán, công nợ Nhà cung cấp
 • Thực hiện việc tạo mã vật tư, mã Nhà cung cấp mới trên hệ thống theo form mẫu & quy trình
 • Làm việc trực tiếp với bộ phận Kế toán, Pháp chế về các thủ tục mua hàng
 • Thực hiện theo dõi hậu mua hàng, yêu cầu bồi hoàn hàng hoá không đạt chuẩn và thanh toán

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng trở lên
 • Có kinh nghiệm, kiến thức trong thị trường chăn nuôi gia cầm là lợi thế lớn.
 • Có đủ sức khoẻ để đi đánh giá Trại thường xuyên
 • Có tinh thần cầu tiến và chấp nhận xử lý công việc khi xảy ra sự cố theo yêu cầu công việc
 • Công tác đến các nhà máy để hiểu quy trình giết mổ, pha lóc để hiểu và xây dựng tiêu chuẩn.
 • Kinh Nghiệm ≥ 2 năm về một trong các lĩnh vực Thu mua, Kinh doanh, Nghiên cứu phát triển sản phẩm ở các công ty trong ngành FMCG hoặc Thực phẩm, Chăn nuôi
 • Tiếng Anh Trung cấp 
 • Có kỹ năng giao tiếp, quản lý mối quan hệ với các nhóm đối tượng người nông dân, nhân viên nhà máy.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: IoT and Automation Manager, Automation, IoT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi, Quản lý dữ liệu nhân sự, Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi Nhân Sự, Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi Nhân Sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Head of Technology and Operations, Infrastructure
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Head of ERP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.