Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Địa điểm làm việc: trung tâm thí nghiệm GREENFEED tại Phúc Long, Long An

1.  Nhận và xử lý đơn hàng cho khách hàng (Nội bộ và ngoài thị trường)

- Nhận kế hoạch đơn hàng từ các khách hàng

- Theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch (số lượng mẫu nhận được, thời gian nhận mẫu, thống kê chất lượng mẫu từ bộ phận chuyên môn)

- Trả kết quả cho khách hàng (theo quy trình)

2. Theo dõi chi phí hoạt động

- Theo dõi & tập hợp đầy đủ chứng từ thanh toán chi phí hàng tháng, thực hiện theo quy trình, đúng hạn (chi phí điện, nước, phí quản lý, các hợp đồng khác nếu có) 

- So sánh với kế hoạch, ngân sách.

- Lập kế hoạch sử dụng CCDC, thực hiện đề nghị mua CCDC theo định mức để đảm bảo hoạt động của Trung tâm.

- Lập các chứng từ thanh toán chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ, chuyển thanh toán, theo dõi công nợ và thông tin công nợ đến NCC.

3. Theo dõi nguyên vật liệu dụng cụ/Tài sản cố định

- Theo dõi tình trạng xuất – nhập – tồn của hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, dụng cụ… phục vụ cho hoạt động của Trung tâm

- Đối chiếu hàng tồn kho thực tế và sổ sách, kết hợp với bộ phận kế toán kiểm kê định kỳ tháng của CCDC, vật tư, thiết bị tồn kho

- Bảo quản tài sản và thực hiện kiểm kê tài sản cố định định kì năm

4. Quản lý tài liệu, hồ sơ

- Tiếp nhận, phân loại các hồ sơ giấy tờ, thư chuyển đến các bộ phận.

- Tiếp nhận, phân loại các hồ sơ giấy tờ, thư chuyển đến các bộ phận.

- Phân loại và lưu trữ các chứng từ, hóa đơn…

5. Hỗ trợ soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ, liên quan đến công việc, cuộc họp.

6. Lập báo cáo

- Lập báo cáo theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng (tiếp nhận – xử lý – trả kết quả)

- Lập báo cáo thanh toán chi phí hàng tháng.

- Lập báo cáo tình trạng xuất – nhập – tồn nguyên vật liệu

- Lập báo cáo so sánh tiến độ thực hiện các công việc (xử lý đơn hàng, chi phí hoạt động, nguyên vật liệu) so với kế hoạch đề ra.

Job Requirement

- Có trình độ từ Cao đẳng, thông thạo tin học văn phòng (word, excel). Có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán là một điểm cộng

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo bảo mật thông tin.

- Khả năng giao tiếp tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.