Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thực hiện các công việc lễ tân (Trực điện thoại, phát/nhận thư,...)

- Thực hiện các công việc Hành chính (Điều phối xe, đặt/cấp phát VVP, sắp xếp phòng họp/đào tạo, chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện của công ty...)

- Thực hiện các công việc Tuyển dụng (Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên lịch phỏng vấn,...)

- Thực hiện các công việc liên quan nhân sự, đao tạo theo yêu cầu của Trưởng phòng HC-NNL

Job Requirement

- Ưu tiên sinh viên mới Tốt nghiệp cần học hỏi kinh nghiệm.

- Thời gian làm viêc giờ Hành chính (Từ thứ 2 - thứ 7).

- Thời gian ký hợp đồng từ 5-6 tháng.

- Yêu cầu trung thực, chăm chỉ, học hỏi và xử lý công việc nhanh.

- Hưởng phúc lợi: Lương thực tập, hỗ trợ cơm trưa, xe đưa rước từ Biên Hòa - Trảng Bom, được xem xét thêm các phúc lợi khác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.