Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

'- Thực hiện tổng hợp và lập báo cáo phân tích và đánh giá hiệu quả các mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư mới, sửa chữa, chương trình khuyến mãi và mua bán sáp nhập... để tham mưu cho Người đứng đầu Ngành kinh doanh hoặc Khối chức năng hoặc Đơn vị kinh doanh để từ đó đưa ra các quyết định hoặc chiến lược kinh doanh.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh thực tế, dự báo và phân tích thực tế so dự báo và ngân sách để đề xuất cải thiện nhằm đạt mục tiêu ngân sách hoặc tối ưu chi phí và cải thiện doanh thu.
- Phối hợp, triển khai và tổng hợp kết quả ngân sách hàng năm. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi ngân sách đầu tư và ngân sách hoạt động và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách hàng tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu.
- Xây dựng, kiểm soát và cảnh báo các chỉ số đánh giá rủi ro về tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện việc lập các báo cáo quản trị, tài chính hợp nhất kịp thời, chính xác và đúng thời hạn.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các nguyên tắc, quy trình liên quan tài chính.
- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên tài chính phù hợp, đáp ứng công việc chuyên môn hiện tại và xu xướng phát triển của Công ty.
- Làm việc, duy trì mối quan hệ với kiểm toán và các cơ quan ban ngành có liên quan.
- Các công việc khác theo phân công của Giám Đốc TCKT/Người đứng đầu Khối chức năng/Người đứng đầu Ngành kinh doanh.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán...

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí phân tích tài chính, kế toán quản trị, và có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí phó/trưởng phòng tài chính

- Kỹ năng phân tích số liệu

Kỹ năng excel, Power BI...

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SAP FICO CONSULTANT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.