Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng và phát triển hệ thống:

-  Luôn tìm kiếm và gia tăng khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh

- Định hướng kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả

- Chịu trách nhiệm giữ xây dựng và phát triển những khách hàng trọng yếu.

- Phát triển hệ thống khách hàng bền vững

2. Triển khai hoạt động bán hàng:

- Xây dựng phương án logictis luân chuyển và bán các sản phẩm chăn nuôi từ ngành Feed theo định hướng Công ty

- Phối hợp bên trong theo chức năng nhiệm vụn và với khách hàng xây dựng phương án kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm, đồng thời triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả cho hệ thống phân phối.

- Tư vấnđến khách hàng về hiểu biết sản phẩm

- Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực...phục vụ cho hoạt động bán hàng.

- Thông tin thị trường/ngành: phân tích, xử lý thông tin mang tính hệ thống, đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu quả phù hợp với từng thị trường/thời điểm.

3. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số, lợi nhuận theo định hướng của công ty.

4. Hoạt động truyền thông và Marketing:

- Giữ vai trò trung gian giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty tới khách hàng/nhà chăn nuôi.

- Phối hợp các bộ phận xây dựng và huấn luyện cho nhân viên/khách hàng mô hình, giải pháp kinh doanh hiệu quả của GF.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông bên trong theo ngành ngan, dọc phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.

- Truyền thông các mô hình hiệu quả thông qua kênh bán hàng

- Phối hợp với MKT để nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh...

5. Quản trị các cơ hội & rủi ro trong kinh doanh:

- Lường trước, chủ động các cơ hội, thách thức và mối đe dọa trên thị trường, tư vấn cho khách hàng/công ty để đảm bảo các vấn đề có thể được giải quyết một cách phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

6. Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh:

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự phù hợp theo định hướng kinh doanh trong khu vực quản lý

- Huấn luyện, kèm cặp và quản lý các nhân viên kinh doanh theo định hướng công ty

- Có tinh thần đội nhóm cao

7. Thực hiện các qui trình báo cáo công việc:

- Giám sát và thực thi báo cáo công việc trong vùng quản lý.

Job Requirement

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Trình độ đại học:  Chăn nuôi, thú y (ưu tiên), Khuyến nông, Kinh tế, Marketing,

- Có kiến thức về Bán hàng và Marketing

- Kinh nghiệm trong xây dựng và làm việc đội nhóm

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên Kinh Doanh, Sales Executive, Nhân viên kinh doanh, Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Horeca, Horeca, Key Account, Sales B2B, Sales Thực Phẩm
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/10/2021
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: E-Commerce Operation Manager, ecommerce, operation, manager, ecommerce platform, technology, communication skill
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: digital marketing, marketing, ecommerce, marketing manager, e-wallet, leadership, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, analytical skill, online marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Tiếp Thị Thương Mại, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Nhân viên phòng tiếp thị bán hàng, Chuyên Viên Tiếp Thị Thương Mại Kênh Horeca/BB, Chuyên Viên Tiếp Thị Thương Mại Kênh Horeca/BB, Horeca, B2B, Key Account
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/05/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: NHÂN VIÊN QA, Chuyên viên QA, Nhân viên quản lý chất lượng, Quản lý chất lượng, QA/QC, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Ba Ria - Vung Tau, Tay Ninh, Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 07/05/2022
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 06/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.