Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ của các trang trại.

Công tác kiểm tra triển khai thực hiện ATLĐ&PCCC ban đầu các trại.

Biên soạn các SOP về ATLĐ, PCCC để thực hiện đào tạo cho CB-CNV trại.

Đào tạo huấn luyện ATLĐ & PCCC.

Thực hiện Audit an toàn hệ thống điện, PCCC, bảo hộ lao động.

Lập hồ sơ quản lý về an toàn và PCCC theo quy định của nhà nước, cập nhật hồ sơ phát triển bền vững theo định hướng của Tập đoàn GREENFEED.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành điện công nghiệp; Môi trường. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, PCCC.

Có khả năng thiết kế PCCC, bóc tách khối lượng, lựa chọn vật tư và đánh giá thầu.

Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy định về PCCC.

Nắm rõ luật Lao động, các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,…

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm ngành Chăn nuôi.

Có khả năng đi công tác vào các Trại chăn nuôi, chủ yếu ở các tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (>50% thời gian)

Similar Jobs

 • Location: Quang Tri, Gia Lai, Quang Nam
 • Required skills: Nhân viên Bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Chuyên viên bảo trì, Maintenance man, Nhân viên sửa máy, Nhân viên bảo dưỡng, Chuyên viên bảo dưỡng, Kỹ sư bảo dưỡng, Kỹ thuật viên bảo trì, Nhân viên kỹ thuật bảo trì, Kỹ Thuật Bảo Trì, bảo trì, điện công nghiệp
 • Number of positions: 6
 • Posted: 18/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.