Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra quy trình hoạt động/tính tuân thủ liên qua phần hành kế toán hàng ngày của trại như sau:

- Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho cám, thuốc, heo.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của tất cả các chứng từ: nhập, xuất.

- Kiểm tra việc lập báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm theo qui định công ty đúng thời hạn & chính xác.

- Nhập liệu vào hệ thống sau khi đã kiểm tra/đối chiếu.

- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan.

- Kiểm tra, theo dõi/quản lí, ghi nhận, trích khấu hao tài sản cố định.

- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Công ty.

- Thực hiện việc kiểm kê & xác định hao hụt hàng tồn kho cuối tháng theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên.

- Theo dõi và lập báo cáo doanh thu mua bán heo.

2. Lập báo cáo PL, BS của trại

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Tài chính-Kế toán.

- Có hiểu biết về quy trình kho, sản xuất, hoạt động bán hàng…

- Có hiểu biết và thực hiện các qui trình, qui định về kế toán.

- Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kho.

- Hiểu rõ về cách ghi nhận, hạch toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ kho.

- Có kinh nghiệp lập báo PL, BS.

- Chấp nhận đi công tác xa nhiều ngày.

- Thật thà, trung thực, chịu khó, chăm chỉ, giao tiếp tốt.

- Kỹ năng vi tính tốt, xử lý tình huống nhanh, có tinh thần làm việc đội nhóm.

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên kho, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.