Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý tốt sản lượng mua vào của NPP (Primary Sales), và bán ra từ kho NPP (Secondary Sales).
 • Thực hiện đúng các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.
 • Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
 • Nhận diện và phát triển khách hàng mới.
 • Quản trị NPP theo đúng chính sách và nội quy của công ty, đảm bảo sự phù hợp về hợp đồng, cơ sở hạ tầng, thông tin đến NPP các chính sách doanh số, sản lượng, các chương trình bán hàng.
 • Quản trị tồn kho tại NPP hiệu quả, đảm bảo nhu cầu cung ứng ra thị trường.
 • Đảm bảo NPP quản lý và sử tốt POSM, hàng mẫu theo qui định của công ty.
 • Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và thực hiện quyết toán chương trình.
 • Phân tích P&L của NPP thông qua qui trình tính ROI và đề xuất phương án cải thiện.
 • Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa hiệu suất khu vực bán hàng.
 • Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo qui định của công ty.
 • Triển khai, giám sát lắp đặt POSM hiệu quả và thực hiện trưng bày đúng chuẩn.
 • Đảm bảo đội ngũ bán hàng thực thi ghi chép báo cáo, ghi nhận số liệu theo đúng các qui trình, form chuẩn của công ty.
 • Tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cho cấp quản lý.
 • Quản lý, phân loại và cập nhật danh sách khách hàng theo tuyến bán hàng, phân loại loại hình khách hàng, doanh số hoặc sản lượng khách hàng.
 • Thực thi kế hoạch phát triển khách hàng trọng điểm.
 • Huấn luyện và quản lý đội ngũ bán hàng
 • Quản lý khu vực, địa bàn bán hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng bán hàng tốt
 • Kỹ năng huấn luyện bán hàng
 • Kỹ năng giám sát
 • Kỹ năng phân tích cơ bản
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tin học văn phòng cơ bản (Ms Words, Ms Excel)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.