Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

Đạt doanh số hoặc sản lượng được giao:

  • Quản lý tốt sản lượng mua vào của NPP (Primary Sales), và bán ra từ kho NPP (Secondary Sales).
  • Thực hiện đúng các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.
  • Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
  • Nhận diện và phát triển khách hàng mới.

Quản lý NPP

  • Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.
  • Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm nhà phân phối để đề cho ASM.
  • Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh.
  • Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.
  • Phối hợp với NPP thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển thị trường.
  • Quản trị tồn kho tại NPP hiệu quả, đảm bảo nhu cầu cung ứng ra thị trường.
  • Đảm bảo NPP quản lý và sử dụng tốt POSM, hàng mẫu theo qui định của công ty.
  • Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và thực hiện quyết toán chương trình.
  • Phân tích P&L của NPP thông qua qui trình tính ROI và đề xuất phương án cải thiện.

Thực thi trên thị trường

  • Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa hiệu suất khu vực bán hàng.
  • Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo qui định của công ty.
  • Triển khai, giám sát lắp đặt POSM hiệu quả và thực hiện trưng bày đúng chuẩn.
  • Đảm bảo đội ngũ bán hàng thực thi ghi chép báo cáo, ghi nhận số liệu theo đúng các qui trình, form chuẩn của công ty.
  • Tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cho cấp quản lý.

Quản lý khách hàng

  • Quản lý, phân loại và cập nhật danh sách khách hàng theo tuyến bán hàng, phân loại loại hình khách hàng, doanh số hoặc sản lượng khách hàng.
  • Thực thi kế hoạch phát triển khách hàng trọng điểm.
  • Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng.

Huấn luyện và quản lý đội ngũ bán hàng

  • Hỗ trợ (cùng với NPP) tuyển dụng đội ngũ bán hàng theo qui trình.
  • Huấn luyện và phát triển kỹ năng của đội ngũ bán hàng thông qua các công cụ, qui trình của công ty.
  • Lập kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu tháng cho đội ngũ nhân viên bán hàng một cách hợp lý và đánh giá việc thực hiện.

Quản lý khu vực, địa bàn bán hàng

  • Quản lý khu vực, địa bàn và chịu trách nhiệm đi công tác theo sự phân công.
  • Quản lý và đảm bảo NPP/ đội ngũ nhân viên bán hàng bán đúng khu vực, địa bàn được chỉ định.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại,… và có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục hiệu quả
  • Kỹ năng bán hàng, huấn luyện bán hàng tốt
  • Quản lý nhóm tốt, khả năng tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên
  • Kỹ năng giám sát, phân tích, giải quyết vấn đề nhạy bén
  • Tin học văn phòng cơ bản (Ms Words, Ms Excel)
  • Năng động, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh, có khả năng chịu được áp lực doanh số cao.

Similar Jobs

  • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An
  • Required skills:
  • Number of positions: 4
  • Posted: 06/05/2022
  • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Ben Tre
  • Required skills:
  • Number of positions: 3
  • Posted: 06/05/2022
  • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Phu Tho, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen
  • Required skills: Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Cộng Tác Viên Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài, Cộng Tác Viên Kinh Doanh Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài
  • Number of positions: 6
  • Posted: 06/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.