Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao, tổ chức hội thảo, tham quan cho khách hàng. Lập kế hoạch phát triển vùng kinh doanh phụ trách, Lập dự án chăn nuôi heo với quy mô theo yêu cầu, Thu thập được các thông tin của khách hàng để phục vụ việc gia tăng doanh số, Xử lý những vấn đề về kỹ thuật, thắc mắc, yêu cầu của khách hàng trong phạm vi công việc, Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, Quản lý nhóm hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu của phòng ban.

Job Requirement

 • Yêu cầu về kỹ năng

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp trong công việc, Có khả năng giao việc, hướng dẫn và quản lý nhân sự, Có khả năng quyết định và xử lý công việc nhanh

Similar Jobs

 • Location: Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 15
 • Posted: 09/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.