Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hướng dẫn vận hành và thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống xử lý nước thải.
 • Soạn thảo các biên bản, công văn, quy trình, hồ sơ… làm việc với cơ quan ban ngành liên quan đến môi trường.
 • Tham gia công tác đón tiếp và làm việc với các đòn thể cơ quan ban ngành liên quan đến môi trường.
 • Trực tiếp kiểm tra, giám sát và vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải thuộc cụm trại.
 • Thực hiện qui trình 5S, an toàn sinh học, an toàn lao động, bảo quản tài sản của công ty
 • Theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố khi có bất kỳ trường hợp bất thường xảy ra.
 • Quản lý công tác môi trường nước thải, nguồn nước.
 • Xây dựng kế hoạch cải thiện hệ thống xử lý nước thải, môi trường trại.
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và yêu cầu công nghệ.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về hệ thống và công nghệ xử lý nước thải.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành môi trường hoặc nước thải.
 • Có khả năngcông tác dài ngày, liên tục.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.