Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tổ chức, giám sát quy trình làm việc, quy trình sản xuất trong ca 
 • Giám sát, tuân thủ quy trình, quy định của công ty
 • Kiểm tra sản lượng sản xuất theo KHSX, định mức ban hành
 • Gửi báo cáo hiệu suất
 • Gửi báo cáo sự cố thiết bị, OT… đề xuất cải tiến thay đổi, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất
 • Giải quyết các sự cố phát sinh trong ca sản xuất. 
 • Các công việc khác theo yêu cầu công việc

Job Requirement

 • Nam, tuổi trên 30
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất, CNTP
 • Thành thao MS office
 • Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất, kinh nghiệm làm tổ trưởng, giám sát sản xuất
 • Có thể đi ca 12 tiếng (ca ngày/ đêm) theo yêu cầu công việc. Ca chuẩn: 8h/ngày xoay ca.
 • Có khả năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/07/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF Đồng Nai, cơ điện, điện lạnh, bảo trì, sửa chửa, nhà máy, bảo trì cơ điện, chuyên viên điện lạnh, hệ thống lạnh, Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF tại Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.