Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tại các chương trình đại học trên toàn quốc, hội chợ việc làm, workshop,

- Tuyển dụng tập trung và các chương trình EB khác và các báo cáo liên quan

- Triển khai, Cập nhật và tổ chức các lớp liên kết với trường

- Phân bổ sinh viên thực tập- Cập nhật và báo cáo chi phí chương trình sinh viên

- Đề xuất, đánh giá các chương trình học bổng, chính sách và kế hoạch tại các trường phụ trách

-Theo dõi các đề xuất tuyển trong và ngoài định biên theo ngân sách tuyển dụng

-Thông báo tuyển dụng phỏng vấn theo quy trình

-Thương lượng Lương và gửi thư nhận việc

-Gửi thư giới thiệu nhân viên mớiBáo cáo headcount tháng, quý

-Phỏng vấn nghỉ việc

-Cập nhật database ngành

-Danh sách nhân viên hội nhập với tập đoàn Triển khai hội nhập ngành

-Theo dõi chương trình hội nhập

-Theo dõi đánh giá thử việcThực hiện các khảo sát lương

-Khảo sát các thông tin đối thủHỗ trợ cập nhật các chính sách, quy trình, tài liệu Nhân sự (cụ thể: Quản lý và đánh giá hiệu suất công việc, Phát triển Nguồn Nhân lực), truyền thông và triển khai thực hiện 

-Hỗ trợ các bộ phận xây dựng mô tả Hồ sơ công việc (Mô tả công việc, năng lực chuyên môn, lộ trình nghề nghiệp)

-Phối hợp với Bộ phận đào tạo và các đơn vị chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên kết quả phân tích nhu cầu thực tế của các ngành, bộ phận;

- Tổ chức các chương trình đào tạo (cụ thể: hội nhập, chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo) trực tiếp và tại lớp học, tại hiện trường;

- Theo dõi quản lý thông tin dữ liệu đào tạo, hỗ trợ cho các giảng viên tại các lớp học

- Điều phối và hỗ trợ thực thi các chương trình phát triển nguồn nhân lực, cụ thể là Đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, hướng dẫn trên công việc, huấn luyện, kèm cặp, quản lý và đánh giá hiệu suất công việc)

 

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng anh tốt

Có kinh nghiệm tuyển dụng ít nhất 3 năm tại các công ty  quy mô tuyển Mass

Ưu tiên ứng viên ngành TĂCN

Chịu đi công tác

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.